Mocht u zich als niet-op-de-lijst-staande arts willen aanmelden, dan verzoeken wij u het Aanvraagformulier certificering sportduikerarts categorie C/D/C+D en de ondertekende bijlage 1 van de Toetstermen af te drukken, in te vullen en met alle noodzakelijke documenten op te sturen naar het Nederlands Instituut Certificering DuikerArtsen (NICDA), Postbus 9708, 1006 GE Amsterdam. De registratie kost 75 euro per 3 jaar. Dit bedrag dient voor het certificeringsonderzoek overgemaakt te zijn op bankrekeningnummer NL84 INGB 0006 1335 64 ING-bank Amsterdam t.n.v. Nederlands Instituut Certificering DuikerArtsen. Een lidmaatschap van een duikgeneeskundige vereniging is niet noodzakelijk voor opname op de lijst.

Om de eisen en toetstermen te kunnen bekijken heeft u Acrobat reader nodig, Als u dit programma nog niet heeft dan kan hier gedownload worden.