Een inspanningstest naar keuze, bv zwemtest, fietsergometertest of steptest


Zowel Parker, als Edmonds als Consensusbespreking Fitness to dive 1994

  • 200m zwemmen binnen 5 min is goede maat; zegt waarschijnlijk meer dan inspanningstest


Indien zwembadtest niet mogelijk is zijn er diverse mogelijkheden:

  • Fietsergometer test volgens gestandaardiseerd protocol
  • Steptest volgens gestandaardiseerd protocol (bijv. Astrand of Harvard)

In ieder geval gaat het om het meten van de aerobe inspanning dus een test moet minimale duur hebben (>2min.)