Het certificeringssysteem voor sportduikerartsen is opgebouwd uit een deel "Eisen en toetstermen t.b.v. de aanvragende sportduikerarts" en een deel voor functionarissen en instellingen die met de certificering te maken hebben.

In het kort:

  • De certificering valt onder de verantwoording van het Nederlands Instituut Certificering DuikerArtsen (NICDA)
  • De certificering kan geschieden in 3 categorieën
    • sportduikerarts C : voor het uitvoeren van basis duikmedische onderzoeken
    • sportduikerarts D : voor het uitvoeren van specialistische duikmedische onderzoeken door medisch specialisten
    • second opinionarts : sportduikerarts voor second opinion vraagstellingen.
  • De artsen die aan de Eisen en toetstermen voldoen en op de lijsten geplaatst willen worden, moeten daarvoor aan de verplichtingen voldaan hebben, zoals vermeld in de Toetstermen.

 

Om de toetstermen te kunnen bekijken heeft u Acrobat reader nodig, Als u dit programma nog niet heeft dan kan hier gedownload worden