Als richtlijnenboekje wordt het leerboek Duikgeneeskunde in theorie en praktijk, Brandt Corstius, Dermout, Feenstra, 2007 aanbevolen ter vervanging van het nu iets verouderdeThe Sports Diving Medical van Parker (Australië) 2002.

 • Zeer zorgvuldige anamnese
 • Algemeen lichamelijk onderzoek:
  - Auscultatie hart/longen
  - Bloeddrukmeting
  - Indruk habitus, vetpercentage
  - KNO onderzoek: oorspiegelen verplicht
  - Urinetest: albumine en glucose
 • Oriënterend neurologisch onderzoek
 • Eenvoudige spirometrie (VC en FEV1) *
 • Een inspanningstest *

Gebruik Netwerk

Verwijs door bij twijfel, maak gebruik van het netwerk (zie lijsten gecertificeerde artsen) met artsen voor basis duikmedisch onderzoek (sportduikerarts C), specialistische duikmedisch onderzoek (sportduikerarts D) en second opinions


Uitbreiding duikmedisch onderzoek op INDICATIE: (na doorverwijzing binnen netwerk van gecertificeerde specialisten met duikgeneeskundige kennis – zie lijst).

Mogelijkheden voor gericht verder onderzoek:

 

 • Test inspanningsastma
 • Hyperventilatie provocatietest
 • Veldtesten, bijv.
  – test in hyperbare tank
  – FEV1bepalen tijdens training
  – provocatie loop/fietstest perslucht uit ademautomaat (koude droge lucht)
  – (Inspanningstest: FEV1– 15% (10%) is afwijkend )
  – (ProvocatietestPC20, FEV1 - 20% is afwijkend)
 • inspannings ECG (ECG), fietstest
 • thorax foto
 • oriënterend bloedonderzoek Hb, Thr, ALAT, ASAT, creat. Glc, Leuco´s, BSE, Sikkelcel, thalassemie
 • X sinus
 • uitgebreid neurologisch onderzoek met EEG
 • calorisch onderzoek oren
 • botdensitometrie of dexameter onderzoek
 • transoesophageale echo na DCZ voor PFO
 • (spiraal) CT scan longen op verdenking bullae, blebs (jarenlang roken) of na onbegrepen DCZ