Toelichting minimale eisen Spirometrie:
Eenvoudige spirometrie (of zelf doen, of mogelijkheid hebben tot het laten verrichten)

  • 3 metingen
  • FVC en FEV1, FVC|FEV1 ratio moet boven de 75% referentiewaarde liggen
  • (FEV1na – FEV1 voor)/ FEV1 voorspeld x 100%, significant > 12% (9%) of > 200 ml
  • peakflow variabiliteit: Hoogste PF – laagste PF) / hoogste PF x 100%: abnormaal > 15%