Duikerartsen C, D en MED voldoen aan dezelfde internationaal vastgelegde initiële certificeringseisen. De duikerartsen C en/of D worden door het NICDA gecertificeerd en de MED’s door het European College of Baromedicine (ECB). Hercertificering vindt voor beiden plaats via het NICDA.

Voor de hercertificering van MED’s gelden de eisen zoals die vermeld staan onder “>Hercertificering Medical Examiner of Divers” op deze website.

Voor duikerartsen C en/of D gelden, op enkele punten na, identieke eisen. Verschillen zijn:

  • het verplichte aantal keuringen voor MED’s dat niet geldt voor C-artsen;
  • het bijwonen van vergaderingen die wel meetellen voor C-artsen maar niet voor MED’s;
  • de verplichting voor MED’s om tenminste 16 uur direct ECB geaccrediteerde nascholing te volgen.

Conclusie: iedere hergecertificeerde MED voldoet ook aan de eisen voor hercertificering als duikerarts C en/of D. Andersom is dit (nog) niet het geval.

Om te voorkomen dat de huidige MED’s, die ook als duikerarts C en/of D gecertificeerd zijn, in korte tijd tweemaal een hercertificering moeten aanvragen en deze ook tweemaal beoordeeld moet worden, heeft het NICDA besloten dat de aanvragen voor hercertificering van MED en duikerarts C en/of D in een keer, tegelijk, ingediend kunnen worden voor de datum van het verlopen van de eerstvolgende MED-certificering na 1-1-2018. Voordeel is tevens dat er niet tweemaal €75,- betaald hoeft te worden. Wel zal de afdracht voor hercertificering aan het ECB in rekening gebracht moeten worden. In plaats van €150,- voor de twee afzonderlijke certificeringen wordt het bedrag bij een combinatie €110,-.

Om dit mogelijk te maken krijgen alle bestaande certificeringen van C- en/of D-artsen per 1-1-2018 een nieuwe hercertificeringsdatum die gelijk is aan die van hun eerstvolgende MED hercertificering. De eerstvolgende hercertificeringsdatum van de MED na 1-1-2018 is dan eveneens dus de hercertificeringsdatum van duikerarts C en/of D.

Degenen die in het recente verleden (na 1-1-2017) een C- of D-arts hercertificering hebben behaald (en betaald) en eveneens MED gecertificeerd zijn hoeven voor hun hercertificering tot MED nu eenmalig €35,- te betalen.

Voordeel van een duo-registratie is dat men zowel nationaal als internationaal gecertificeerd is, dat men op twee lijsten komt te staan (van het ECB op ECBM.eu en van het NICDA op mijnduikerarts.nl) en men éénmalig per periode zijn aanvraag met begeleidende documenten hoeft in te dienen. Daarnaast krijgt men dus een korting bij de duo-constructie.

Deze aanpassing geldt dus alleen voor degenen die zowel MED als C- en/of D-gecertificeerd zijn of willen zijn en aan de eisen voor hercertificering als MED hebben voldaan.